Biologia i Medicina de l'Hàbitat

MEDICINA DE L’HÀBITAT

Analitzar els factors de risc per a la salut en l’entorn de la vivenda es fa essencial en els casos on hi ha símptomes i patologies que indiquen una causa ambiental. Amb la detecció del factor de interferència per a la salut i la pressa de mesures adients en la vivenda, es veu afavorida la salut i es restableix el benestar global de les persones.

Viure en una casa saludable és font d’equilibri, de confort i de benestar, que es veu reflectit amb un estat de salut global més òptim.