Equip

Hàbitat Saludable està format per professionals amb una àmplia experiència en el camp de la biologia i la salut en relació amb l’hàbitat, professionals amb coneixements de disciplines com la biologia, la geobiologia, l’arquitectura, la biohabitabilitat, la geologia, la medicina de l’hàbitat, la salut ambiental, la qualitat de l’aire interior, i el disseny d’espais interiors harmònics i saludables.

Atenent al projecte, es valora la formació de l’equip de treball, atenent a les característiques específiques de cada projecte, comptant amb col·laboradors externs i experts per a les determinades àrees a desenvolupar.

Fruit dels coneixements de la Biologia i la Medicina de l’Hàbitat, des d’Hàbitat Saludable s’aposta per un concepte de l’edifici i de l’habitatge que consideri i aposti per opcions i criteris per a dissenyar, construir i viure en ambients saludables pel medi ambient i per a les persones.

L’equip d’Hàbitat Saludable es marca com a objectiu la implementació dels criteris de biohabitabilitat en el entorno de l’hàbitat; i en aquest sentit assoleix un àmbit d’actuació ampli, col·labora i imparteix cursos a diferents universitats sobre Salut i Hàbitat, realitza assessories per a estudis d’arquitectes i particulars, col·labora amb professionals mèdics en l’avaluació dels factors ambientals de risc per a la salut en pacients, i participa en congressos i jornades sobre la Biologia i Medicina de l’Hàbitat.

I + D

Participem en projectes de recerca i desenvolupament en relació als factors de salut i als factors de risc en torn a l’habitatge amb l’objectiu d’ajudar a definir i a implementar criteris i opcions favorables per a la salut de les persones i del medi ambient.