Assesorìa

Estudis, Assessories i Projectes

Des d’Hàbitat Saludable es contemplen diferents àmbits d’actuació amb l’objectiu de incorporar els criteris de biohabitabilitat des del punt de vista del urbanisme, la construcció i la rehabilitació d’edificis i habitatges.
La metodologia d’estudi contempla des de la valoració del terreny abans de l’edificació, l’anàlisi de la memòria del projecte, la valoració de propostes de millora envers la salut del medi ambient i de les persones, amb la incorporació d’opcions i solucions més saludables en el projecte. Un procés en el que la col·laboració amb els arquitectes, els particulars, i els membres de l’equip designats és prioritària, a fi d’anar valorant en cada pas la viabilitat de les actuacions proposades.

Els estudis que es realitzen contemplen:

Estudis i Assessories de Biohabitabilitat en col·laboració en projectes d’urbanització, d’edificis públics i habitatges
Estudis i Assessories de Biohabitabilitat en projectes de construcció i rehabilitació d’habitatges particulars
Col·laboració amb facultatius de l’àmbit mèdic, a fi de valorar l’entorn de l’habitatge residencial en la recerca de possibles factors de risc que es puguin associar amb les simptomatologies o patologies per les que el pacient es veu afectat, dins del camp de la Medicina de l’Hàbitat